Deze unieke 19° eeuwse polderhoeve bevat een boerenhuis met bakhuis, twee dwarse landgebouwen rond een binnenhof en een koestal. Voor de instandhouding van dit monument werd hoevetoerisme toegevoegd en een nieuwe biologische geitenhouderij. De verschillende functies zoals wonen, werken en ontspanning werden doordacht verweven met elkaar. Op deze hoeve kan je genieten van een zalig vakantiegevoel.

www.klokhofstede.be