Men zegge dat je een 2de keer moet bouwen om het goed te doen!  Etienne en Jeanine hadden er in elk geval zin in. Het feit dat het project vanuit een ongunstige positie vertrok met een lang en ondiep bebouwd perceel, waarop stedenbouwkundig gezien een nieuwbouw onmogelijk was, vormde een extra uitdaging. De gebouwen werden gesloopt met behoud van een drietal muren, deze vormden het vertrekpunt van een zware transformatie die resulteerde in een 30 meter lange woning met een halve mansarde.

Gaandeweg kwam er ook de ambitie bij om een passiefhuis te creëren, of beter een huis met passiefbouw principes, want inboeten op comfort en esthetiek was hier zeker geen optie. De woning werd luchtdicht gebouwd, heeft triple beglazing en is voorzien van een warmtepomp, zonneboiler en balansventilatie met zomerkoeling. Dit resulteerde in een K-peil 23 en E-peil 33. Binnenin typeert de woning zich door zijn eenvoudig planconcept, open ruimte, leuke zichten en eenvoudig materiaalgebruik.