In het kader van Bijzondere Jeugdzorg biedt vzw Sporen in Hoeilaart begeleiding aan jongens, meisjes en hun gezinnen. Op de site stonden reeds twee gebouwen die elk een leefgroep van jongeren huisvesten. Een 3de leefgroep “De Pijl” was wat verderop buiten de site gevestigd in een oude Serristenwoning, maar bleek niet langer geschikt voor de werking van een leefgroep in de Bijzondere Jeugdzorg.

Wij kregen de vraag om een nieuw gebouw te ontwerpen dat zowel de huisvesting voor een derde leefgroep voor 10 jongeren als kantoorruimte moest bevatten en dit samengebracht op één site.

De koppeling van de verschillende gebouwen moest ook de interne werking verbeteren. Het nieuwe gebouw werd daarom tussen de twee bestaande leefgroepen geplaatst. De drie leefgroepen werden dus gekoppeld in een T-vorm met in het kruispunt de kantoorruimte. Het hoogteverschil van één bouwlaag op het terrein werd benut als kelder die fungeert als de fundering van het gebouw. Bij een lage bezetting in het weekend of tijdens de vakantie kan er dankzij de koppeling minder personeel ingezet worden, voornamelijk ’s nachts. Eén begeleider kan zich gemakkelijk verplaatsen doorheen de gebouwen en zo de drie leefgroepen bijstaan waar nodig. Toch behoudt iedere leefgroep zijn eigenheid en privacy omdat het kantoor in het midden een zekere afstand schept.

Door de verbinding van de gebouwen konden we de brandveiligheid van de bestaande gebouwen ook verhogen en evenwaardig maken met de huidige regelgevingen.

Het gebouw kreeg een compacte structuur in functie van kostprijs en energieverbruik. Het zoeken naar de ideale afmetingen maken economische overspanningen van welfsels en lintelen mogelijk. De binnenmuren werden voorzien in een lichte structuur wat op langere termijn de flexibiliteit en aanpasbaarheid van het gebouw ten goede komt. De draagconstructie is massief in functie van de nodige stijfheid van het gebouw, de brandweerstand, de akoestiek, en de massa voor warmte-inertie.

Bij de vormgeving van het nieuwe gebouw hebben we veel belang gehecht aan een huiselijke en warme uitstraling. Materialen met een houtlook waren hiervoor het ultieme middel en integreerden zich gemakkelijk tussen de bestaande gebouwen en het omringende bos.