Werkwijze

Ypsilon architecten is er voor u vanaf de haalbaarheidsstudie tot na de verhuis. Bij ons kan u rekenen op een uitgebreide service voor een grote diversiteit aan projecten. We bieden een totaalpakket aan waarbij we uw bouwzorgen overnemen. Dit gebeurt door een heel nauwgezette benadering van alle bouwaspecten en een uitvoerige kwaliteitscontrole. Onze werkwijze schept vertrouwen en resulteert in tevreden klanten en bouwpartners.

 

Bij de 7 fasen van een architectenopdracht biedt Ypsilon Architecten u de volgende service:

Verkenning - vrijblijvend
Tijdens een eerste contact luisteren we aandachtig naar uw wensen en lichten we onze service en werkwijze nader toe.
Omdat wij een volledige service aanbieden, nemen wij enkel projecten aan waar we later ook de controletaak op de werf mogen uitvoeren.
Deze taak behoort immers tot onze deontologische verplichtingen.
Voorstudie & minicontract
Er wordt een grondige voorstudie gemaakt waarbij onze service duidelijk omschreven staat in een minicontract.
• Uw wensen worden samengebracht in een bouwprogramma en afgetoetst aan het beschikbaar budget en de stedenbouwkundige voorschriften.
• We werken verschillende ideeën uit; zowel functioneel als architecturaal. Architectuur is voor ons vorm, licht en beleving en kan alle richtingen uitgaan.
• Op basis van die verschillende varianten komen we samen tot een definitief voorontwerp. Hiervoor maken we gebruik van een interactief 3D tekenprogramma en kan u zelf uw project verkennen in een virtuele wereld.
• Er wordt een gedetailleerde kostenraming gemaakt.
Bouwaanvraag & Architectencontract
Uw bouwplannen zijn intussen heel concreet geworden en u geeft groen licht voor een verdere samenwerking. Het architectencontract komt tot stand en het mini-contract wordt als voorschot beschouwd.
Het voorontwerp wordt uitgewerkt tot een definitief bouwaanvraagdossier en wij verzorgen reeds de EPB-voorstudie. Dit laatste doen we zelf en reeds in deze fase, gezien we de impact van de steeds strengere energetische regelgevingen op het ontwerp te groot vinden om langer te wachten.
Uitvoeringsdossier
Dit omvat het opmaken van uitvoeringstekeningen, samenbrengen van de technische studies zoals stabiliteit, EPB en technieken en het opstellen van een beschrijvende meetstaat.
We doen dit heel gedetailleerd zodat de aannemer over voldoende informatie zal beschikken voor het opmaken van een volledige en vergelijkbare offerte.
Aanbesteding
Wij helpen u bij de prijsaanvraag en kunnen u een lijst van geselecteerde uitvoerders bezorgen waarmee wij graag samenwerken. We staan ook open voor nieuwe aannemers of aannemers die u kent.
U kan bij ons kiezen voor een algemene aannemer of voor meerdere uitvoerders.
Wij maken voor u de offertevergelijking en adviseren u bij de toewijzing van de aannemer.
Uitvoering op de werf
Wij streven ernaar regelmatig de werf te bezoeken en de aannemer de nodige ondersteuning te bieden bij de uitvoering. Hij werd immers veel later betrokken bij het bouwproces en moet nu op korte tijd al uw verwachtingen begrijpen en inlossen.
Wij beperken ons niet louter en alleen tot de wettelijke controle maar proberen ook uitvoeringsproblemen te voorkomen.
Bij een gesplitste aanneming wensen wij ook de bouwcoördinatie en de planning te verzorgen.
Alle rekeningen worden nagezien en vergeleken met de aannemingsovereenkomst.
Oplevering & Nazorg
Op het einde van de werken gebeurt samen met u een oplevering. We sluiten het project af met een uitgebreid postinterventiedossier & de definitieve aangifte van de EPB. Onze opdracht stopt niet bij de oplevering, maar we voorzien nog voor geruime tijd een passende nazorg.

Team

Ypsilon Architecten is een team van 6 personen en ambieert een moderne manier van samenwerken binnen het bedrijf, wat tot heden resulteert in een continue duurzame relatie tussen de leden. We scholen onszelf permanent bij en streven naar een gelijke ervaringsopbouw van alle leden. Hierdoor verzekeren we een permanente dienstverlening binnen ieder project. Indien nodig wordt in functie van het project ons team uitgebreid met externe collega’s en specialisten uit andere disciplines.

Mik Thielemans

Mik is geboren in Halle op 26 juli 1957 en is als kind opgegroeid in Congo, Indië, VSA en Dilbeek.
Woont sinds 1970 in Gent en liep er stage bij arch. P. Huyghebaert.
Sinds 1983 is Mik zelfstandig architect, bouwcoördinator en vanaf 1989 stichter van verschillende samenwerkingsverbanden. In 2007 wordt de samenwerking met Jurgen Chys onder de naam Ypsilon Architecten gestart.

Opleidingen :
1976-1980 architectuur opleiding S.H.I.A.S, Stedelijk Hoger Architectuur Instituut van Stad Gent
1987 opleiding expert-adviseur in onroerende goederen
1995 opleiding KMO Challenge Vlerickschool voor Management
1999 opleiding milieucoördinator IBV Gent
2006 registratie als EPB-verslaggever
2009 EPC-opleiding Energiedeskundige type A
2011-2012 opleiding post-graduaat bio-ecologisch bouwen

Mik Thielemans
Architect-zaakvoerder
Jurgen Chys

Jurgen is geboren in Roeselare op 27 april 1971 en is er opgegroeid in een winkel onder de kerktoren, hij liep school aan het klein seminarie en de stedelijk academie. In 1989 ging hij studeren in Gent en er nadien ook wonen. Tussen 1994 en 1996 heeft Jurgen stage gelopen bij architect Erik Van Biervliet te Brugge en architect Edilbert Haentjens te Gent. Daarna werkte hij freelance bij Architectural service en Architectenbureau Mik Thielemans. Sinds 2000 woont Jurgen te Nevele en in 2007 richt hij samen met Mik Ypsilon Architecten op.

Opleidingen :
1987-1993 hogere graad schilderkunst, Stedelijke Academie voor Schone Kunsten Roeselare, gelauwerd met de Alfons Blomme prijs
1989-1994 architectuur opleiding H.A.I.S.L, Hoger Architectuur Instituut Sint-Lucas Gent, optie bouwtechniek
2002 opleiding werfleider bij KVIV
2005 opleiding Maoff (management van een architecten office) Sint-Lucas Gent
2006 registratie als EPB-verslaggever
2009 EPC-opleiding Energiedeskundige type A
2011-2016 opleidingen PHPP – passiefhuis platform

Jurgen Chys
Architect-zaakvoerder
Lien De Wilde

Lien is geboren op 17 december 1984 te Gent, groeide er op en woont momenteel in Zwijnaarde. Ze studeerde van 2002 tot 2004 aan Sint-Lucas en schakelde nadien over naar de bachelor Architectuur-Assistentie. In het voorjaar van 2006 liep ze stage bij Ypsilon Architecten en in juni behaalde ze haar diploma. Sindsdien werkt Lien bij Ypsilon Architecten.

Opleidingen :
2002-2004 opleiding architectuur, Sint-Lucas Hogeschool Gent
2004-2006 opleiding architectuur-assistentie, Hogeschool West-Vlaanderen Brugge
2016-2017 opleiding Interieurstyling, CVA Gentbrugge

Lien De Wilde
Architect-assistent
Lien De Vuyst

Lien is geboren op 27 december 1986 te Waregem. Ze studeerde in 2009 af als architect te Gent en is sinds 2010 woonachtig te Sint-Amandsberg. In 2009 startte ze haar stage bij architectenbureau Atris en vervolledigde ze die in 2010 bij Ypsilon Architecten waar ze sindsdien het team ondersteunt.

Opleidingen :
2004-2009 opleiding architectuur, Sint-Lucas Hogeschool Gent
2010-2011 opleiding EPB-verslaggeving
2012 registratie als EPB-verslaggever
2017-2018 opleiding Maoff (management van een architecten office) Sint-Lucas Gent

Lien De Vuyst
Architect
Annelies Comptdaer

Annelies is geboren op 14 januari 1986 te Gent en groeide op in het Waasland. Tijdens en na haar studies is ze opnieuw in Gent komen wonen, ondertussen is Annelies trotse inwoner van Merelbeke geworden. Ze studeerde in 2010 af aan de Sint-Lucas Architectuur Hogeschool te Gent. Ze liep stage bij architect-expert Jan Verheyen en Ypsilon Architecten, waar ze vanaf dan het bureau versterkte.

Opleidingen :
2005-2010 opleiding architectuur, Sint-Lucas Hogeschool Gent
2010-2011 opleiding EPB-verslaggeving
2017-2018 opleiding Maoff (management van een architecten office) Sint-Lucas Gent
2018 opleiding bouwconducteur/werfleider gesloten ruwbouw, SBM Gent

Annelies Comptdaer
Architect
Sarah Holbrouck

Sarah is geboren op 4 februari 1992 en groeide op in Nazareth. Voor haar studies verhuisde ze naar Gent, waar ze momenteel nog steeds woont. In 2016 studeerde ze af aan de Universiteit van Gent als ir. Architect. Ze liep stage bij architectenbureau TARCH en Ypsilon Architecten. Sindsdien werkt Sarah bij Ypsilon Architecten.

Opleidingen :
2010-2016 opleiding ir. architect, Universiteit Gent
2017-2018 opleiding Maoff (management van een architecten office) Sint-Lucas Gent
2018 opleiding bouwconducteur/werfleider gesloten ruwbouw, SBM Gent

Sarah Holbrouck
Ingenieur Architect
Michiel Bardyn

Michiel is geboren op 29 januari 1994 en groeide op in Oostnieuwkerke bij Roeselare. In 2015 studeerde hij af als assistent-architect en schakelde nadien naar master architectuur. In 2019 behaalde hij zijn diploma als architect aan Sint-Lucas te Gent, waar hij momenteel woont. Na zijn studies begon hij zijn stage bij KOPLAMP-Architecten. Sinds 2020 werkt Michiel als stagiair-architect bij Ypsilon-Architecten.

Opleidingen :
2012-2015 opleiding toegepaste architectuur, Hogeschool West-Vlaanderen Brugge
2015-2019 opleiding architectuur, Sint-Lucas Hogeschool Gent

Michiel Bardyn
Architect stagiair

Waarden & visie

Ypsilon architecten biedt een functionele en budgetgerichte architectuur aan, die rekening houdt met de maatschappijvisie van de toekomstige gebruikers. We hechten veel belang aan een duidelijke communicatie voor een realistisch verwachtingspatroon.

DE MENS IS DE MAAT DER DINGEN & WIJ BOUWEN VOOR MENSEN

We streven ernaar steeds te bouwen met een kritische blik naar de toekomst, waarbij de energiehuishouding onze bijzondere aandacht krijgen. Vanuit deze visie zijn we ook partner van Oved en Kennisplatform Energieneutraal Bouwen.

Projecten
Zin in meer?
Contact
Hebt u vragen?